NO

PRODI/INSTITUSI

MASA BERLAKU

UNDUH SERTIFIKAT

0 Institusi 20 September 2022 s.d 15 Juli 2026

 di sini

1 S1-Bimbingan dan Penyuluhan Islam 31 Mei  2020 s.d.  31 Mei 2025

 di sini

2 S1-Komunikasi dan Penyiaran Islam  15 November 2023 s.d 15 November 2028

 di sini

3 S1-Pendidikan Agama Islam 30 April 2019 s.d.  30  April 2024

 di sini

4 S1-Pendidikan Bahasa Arab 15 Maret 2020 s.d.  15 Maret 2025

 di sini

5 S1-Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 25 Maret 2021 s.d.  25 Maret 2026

di sini

6 S1-Aqidah dan Filsafat Islam 25 Maret 2021 s.d 25 Maret 2026

di sini

7 S1-Perbankan Syariah 2  Juni  2021 s.d.  2  Juni 2026

di sini

8 S2-Pendidikan Agama Islam 14 Maret 2022 s.d 14 Maret 2027

di sini

9 S1-Ekonomi Syariah 4 November 2021 s.d 4 November 2026

di sini